Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Úvod > O nás > Blog 2 > Blog > Den matek - pravidla soutěže

Den matek - pravidla soutěžePRAVIDLA SOUTĚŽE KE DNI MATEK

Pořadatelem soutěže je Pražská čokoláda s.r.o., K Sadu 754/2b, Troja, 182 00 Praha 8, IČ 27582248, vedená u Městského soudu v Praze, spis. značka C 117034 (dále jen Pořadatel).

 • Soutěž zahrnuje hlavní cenu – BALENÍ 5 ČOKOLÁDOVÝCH MANDAL (Štěstí, Láska, Hojnost, Moudrost, Zdraví) značky Steiner & Kovarik a cenu útěchy pro každého z účastníků soutěže, kterou je 30% sleva na produkty společnosti Pražská čokoláda platná do 20. 5. 2018 v e-shopu Pořadatele a do 31. 5. 2018 v kamenných prodejnách Pořadatele.
 • Účastníkem soutěže se může stát každý občan České republiky, kterému je nejpozději v den vstupu do soutěže alespoň 18 let a který navštíví v době konání soutěže webovou stránku Pořadatele s formulářem pro registraci do soutěže.
 • Účastník vstoupí do soutěže tím, že vyplní povinná pole registračního formuláře pro účast v soutěži na webové stránce Pořadatele podle pokynů a následně potvrdí svou registraci v soutěži kliknutím na odkaz v potvrzovacím e-mailu, který mu bude v rámci registrace doručen. Za okamžik vstupu do soutěže se považuje potvrzení registrace kliknutím na odkaz. Účastník bude o úspěšném vstupu do soutěže informován elektronicky.
 • Každý účastník smí do soutěže vstoupit pouze jednou.
 • Soutěž probíhá od 3. 5. 2018 (00:00 hod) do 8. 5. 2018 (23:59 hod.). Účastníci, kteří vstoupí do soutěže po ukončení soutěže, již nebudou do soutěže zahrnuti.
 • Vyhodnocení soutěže: Po ukončení soutěže Pořadatel vybere z účastníků, kteří splnili podmínky pro vstup do soutěže, výherce hlavní výhry, a to losováním. Výherce soutěže bude zveřejněn do 24 hodin od ukončení soutěže na facebookové stránce Pořadatele a zároveň bude kontaktován pomocí soukromé zprávy na Facebooku a e-mailem.
 • Hlavní cena bude výherci předána při osobním předání v některé z prodejen společnosti Pražská čokoláda v Praze nebo podle dohody. Cenu útěchy obdrží všichni účastníci Soutěže e-mailem, který jim bude zaslán na e-mailovou adresu, kterou zadali při registraci do Soutěže.
 • Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a jejich blízké osoby.
 • Registrací v soutěži účastník potvrzuje, že je mu nejméně 18 let, a vyjadřuje svůj souhlas s pravidly soutěže.
 • Registrací v soutěži (tj. odesláním vyplněného formuláře) vyjadřuje účastník soutěže souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (ZOOÚ) v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa za účelem předání výhry a pro účely zasílání newsletterů, nabízení obchodu nebo služeb, zasílání pozvánek do soutěží a pro další obchodní a marketingové účely správce a společností majetkově propojených se správcem. Dále účastník soutěže souhlasí se zveřejněním jména a příjmení v případě výhry na internetových stránkách a na facebooku v rámci vyhlášení výsledků soutěže. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou. Správcem ve smyslu ZOOÚ je společnost Pražská čokoláda s.r.o., K Sadu 754/2b, Troja, 182 00 Praha 8, IČ 27582248, vedená u Městského soudu v Praze, spis. značka C 117034. Zpracování může být prováděno prostřednictvím smluvních partnerů správce. Správce může poskytnuté údaje předat jinému správci za účelem nabízení obchodu a služeb. Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, je však podmínkou pro účast v soutěži. Subjekt údajů má právo kdykoli svůj souhlas odvolat, právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a v případě, že se domnívá, že zpracování jeho údajů je prováděno v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může požádat o vysvětlení a požadovat odstranění takto vzniklého stavu, případně se může obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě. Tento souhlas lze písemně odvolat na adrese Pražská čokoláda s.r.o., K Sadu 754/2b, Troja, 182 00 Praha 8 nebo emailem zaslaným na adresu info@prazskacokolada.cz.
 • Pro účely propagačních činností souvisejících s výběrem a oznámením výherců je Pořadatel oprávněn, nikoliv však povinen, použít, kopírovat, přenášet, šířit, vystavit, prezentovat, zveřejnit nebo jiným způsobem propagovat nebo používat, mimo jiné na webových stránkách Pořadatele nebo v jeho propagačních materiálech, jméno, příjmení, obec bydliště, výroky a fotografie výherců (dále jen „Osobní projevy“), které Pořadatel, jeho zástupci, výherci nebo jakákoliv jiná osoba zachytila, vyfotografovala nebo jinak zaznamenala či zvěčnila, a to na jakémkoliv médiu a v jakémkoliv formátu, včetně tisku, reklamních zásilek, a online, digitálních, mobilních či bezdrátových komunikačních prostředků, a to bez nároků výherců na jakoukoliv kompenzaci, odměnu, kontrolu nebo opravu a bez nutnosti dalšího informování výherce nebo získání jeho svolení. Oprávnění užít Osobní projevy uvedené výše trvá po neurčitou dobu. Vstupem do Soutěže udělují účastníci své svobodné a výslovné svolení s výše uvedeným, přičemž berou na vědomí, že výše uvedené Osobní projevy a Osobní údaje (jak jsou definovány níže) jsou poskytovány dobrovolně. Pořadatel však může dle svého uvážení požádat výherce, aby podepsali jakýkoliv dokument, který může být nezbytný k potvrzení toho, že výše uvedené svolení bylo Pořadateli uděleno.
 • Společnost Facebook není pořadatelem soutěže a nijak ji nesponzoruje ani s ní nesouvisí.

Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů