Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Úvod > O nás > Blog 2 > Blog > Pravidla soutěže

Pravidla soutěžePRAVIDLA SOUTĚŽE:

 • Pořadatelem soutěže je Pražská čokoláda s.r.o., K Sadu 754/2b, Troja, 182 00 Praha 8, IČ 27582248, vedená u Městského soudu v Praze, spis. značka C 117034 (dále jen Pořadatel).
 • Soutěž zahrnuje 10 cen – 10x Degustaci nové čokolády Aluna.
 • Účastníkem soutěže se může stát každý občan České republiky, kterému je nejpozději v den vstupu do soutěže alespoň 18 let a který má zároveň profil na Facebooku a navštíví v době konání soutěže facebookovou stránku Pořadatele.
 • Účastník vstoupí do soutěže tím, že příspěvek Pořadatele s oznámením o soutěži na facebookové stránce Pořadatele označí jako Like a zároveň do komentáře k příspěvku uvede odpověď na otázku. Za vstup do soutěže se považuje provedení obou kroků, za okamžik vstupu do soutěže se považuje krok, který byl dokončen jako druhý.
 • Každý účastník smí do soutěže vstoupit pouze jednou. Vloží-li účastník více komentářů, jako platný pro vstup do soutěže bude považován ten komentář, který byl účastníkem vložen jako první.
 • Soutěž probíhá od 11. 3. 2018 (10:00 hod) do 20. 3. 2018 (23:00 hod.). Účastníci, kteří vstoupí do soutěže po ukončení soutěže, již nebudou do soutěže zahrnuti.
 • Vyhodnocení soutěže: Po ukončení soutěže Pořadatel vybere 10 výherních komentářů, které podle jeho názoru vyhoví zadání soutěže nejoriginálnějším způsobem. Výherci soutěže budou zveřejněni do 48 hodin od ukončení soutěže na facebookové stránce Pořadatele a zároveň budou kontaktováni pomocí soukromé zprávy na Facebooku.
 • Cena bude výhercům předána osobně v Prague Chocolate Café & Bistro v určený den a čas.

 

 • Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele.
 • Pro účely propagačních činností souvisejících s výběrem a oznámením výherců je Pořadatel oprávněn, nikoliv však povinen, použít, kopírovat, přenášet, šířit, vystavit, prezentovat, zveřejnit nebo jiným způsobem propagovat nebo používat, mimo jiné na webových stránkách Pořadatele nebo v jeho propagačních materiálech, jméno, příjmení, obec bydliště, výroky a fotografie výherců (dále jen „Osobní projevy“), které Pořadatel, jeho zástupci, výherci nebo jakákoliv jiná osoba zachytila, vyfotografovala nebo jinak zaznamenala či zvěčnila, a to na jakémkoliv médiu a v jakémkoliv formátu, včetně tisku, reklamních zásilek, a online, digitálních, mobilních či bezdrátových komunikačních prostředků, a to bez nároků výherců na jakoukoliv kompenzaci, odměnu, kontrolu nebo opravu a bez nutnosti dalšího informování výherce nebo získání jeho svolení. Oprávnění užít Osobní projevy uvedené výše trvá po neurčitou dobu. Vstupem do Soutěže udělují účastníci své svobodné a výslovné svolení s výše uvedeným, přičemž berou na vědomí, že výše uvedené Osobní projevy a Osobní údaje (jak jsou definovány níže) jsou poskytovány dobrovolně. Pořadatel však může dle svého uvážení požádat výherce, aby podepsali jakýkoliv dokument, který může být nezbytný k potvrzení toho, že výše uvedené svolení bylo Pořadateli uděleno.
 • Společnost Facebook není pořadatelem soutěže a nijak ji nesponzoruje ani s ní nesouvisí.

Komentáře


 • 7. 5. 2018 10:34
  Monika bartlová
  Čokolády

  Dala bych si čokoládu


Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů